Vilkår og betingelser

Læs venligst disse Vilkår og Betingelser grundigt igennem før du benytter siden ideate.nu drevet af virksomheden Kite Invent for Ideate (i de følgende “Ideate”, “os”, “vi” og “vores”). I forhold til denne aftale betyder “du” og “dine” brugeren af denne service.

Du har kun ret til at bruge Servicen, hvis du kan acceptere betingelserne. Betingelserne gælder for alle besøgende også personer som endnu ikke er registrerede brugere.

Ved at bruge Servicen godkender du også de nævnte vilkår. Hvis der er nogle af vilkårene du ikke er enige i, har du ikke tilladelse til at bruge servicen. 

Indhold

Definitioner:

(i) Indhold” betyder tekst, billeder, links eller andet indhold du deler gennem Services.

(ii) “Bruger-indhold” betyder alt indhold som du stiller tilgængelig gennem servicen.

Vores ejerskab: Vi gør ikke krav på nogle rettigheder over Brugergenereret indhold som du producere eller lægger op. Ideate ejer rettighederne til alt andet indhold end dette.

Rettigheder som du giver os: Ved at bruge servicen giver du os en non-eksklusiv, overførbar, verdensomspændende, royalty-free licens til at bruge, hoste, cache, gemme, kopiere og offentlig vise og modificere (for bedre formatering), dit indhold, men kun i forbindelse med at tilbyde denne service.

Dit ansvar for Bruger-indhold: Du er alene ansvarlig for alt dit bruger-indhold. Det er dit ansvar at du enten selv har rettighederne til materialet eller har rettighederne til at give us licens til at bruge det Bruger-indhold under disse vilkår. Du er også ene ansvarlig for, at Bruger-indhold ikke overtræder tredje parts intellektuelle rettigheder.

Deling af “Bruger-indhold”: Hvis du markerer indhold som offentligt tilgængeligt tillader du at indholdet vil kunne tilgås offentlig gennem services.

Du kan fjerne brugergeneret indhold ved at slette det. Dog kan der i enkelte tilfælde være dele og kopiere i f.eks. backups og lignende som ikke fjernes helt.

Konto

Du er ansvarlig for at holde dine log-in oplysninger og kodeord hemmelige. Du accepterer ansvaret for det indhold der produceres gennem din konto. Hvis du er opmærksom på, at der er et sikkerhedsbrud omkring dine oplysninger, skal du hurtigst muligt kontakte os omkring dette.

Servicen kræver også at du er 13 år eller ældre. Er du yngre end 13 år har du ikke tilladelse til at bruge servicen.

Begrænsninger til din brug af servicen

Du må ikke bruge tjenesten til følgende formål

  • post eller upload noget indhold som (1) du ikke har rettigheden til at anvende jf. denne aftale og som misbruger tredjepartsrettigheder. (2) bryder med gældende lovgivning
  • Anvende servicen på en måde hvor du aktivt forsøger at overbelaste servicen, misbruge fejl eller på anden måde misbruge servicen.
  • Bruge servicen på en måde som ikke er beskrevet i disse vilkår
  • Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

Rettigheder

Servicen og indholdet (undtagen Bruger-indhold) er ejet af Ideate gennem Kite Invent.

Links til andre websiden og services

Vores service har links til 3. parts web sites og services som vi ikke ejer og kontrollere.

Ideate har ikke kontrol over og tager ikke ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller andet omkring disse servicen.

Vi anbefaler at du læser vilkårene for disse 3. parts sites eller services før du anvender dem f.eks. Unsplash

Ophør

Vi har retten til at fjerne din konto og adgang til Servicen uden varsel og uden specifik grund inklusiv men ikke begrænset til misbrug af denne aftale.

Hvis du gerne vil fjerne din konto, er det muligt ved at skrive til support@ideate.nu. Bruger-indhold kan fjernes gennem servicen.

Ved at bruge Dinero.dk accepterer du disse vilkår og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, skal du straks navigere væk fra dinero.dk.

Opdateringer og driftsstabilitet

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

Ansvar

Ideate fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Ideate er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Ideate’s kontrol. 

Ændringer til denne aftale

Vi bibeholder retten til uden varsel at opdatere og ændre disse vilkår. Du bør derfor tjekke dem ofte. Ved at blive ved med at bruge vores Services efter ændringerne har taget effekt, har du accepteret de nye ændringer. Hvis du ikke kan godkende de seneste ændringer har du ikke længere lov til at bruge servicen.

Denne Erklæring om rettigheder og vilkår blev opdateret den 26. november 2020.

Sådan kontaktes vi

Vi værdsætter din input og har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan du sende dem til support@ideate.nu